ID/Login:
Dane kontaktowe do Kolegialnych Zespołów rekrutacyjnych
Skip Navigation Links

SIEDZIBY KOLEGIALNYCH ZESPOŁÓW REKRUTACYJNYCH

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 2020/2021

 

KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Kolegialnego Zespołu  Rekrutacyjnego w II turze rekrutacji na semestr zimowy

 roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków:

 

kierunek lekarski w języku angielskim

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Kolegium Nauk Medycznych

ul. Warzywna 1a, 35-310 Rzeszów

budynek G4, pok. 225

 

25.09.  - 04.10.2020 r.

 

poniedziałek-piątek

9:00 – 10:00

17 851 68 75

urmed@ur.edu.pl

 

 

dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Kolegium Nauk Medycznych

 ul. Warzywna 1a, 35-959 Rzeszów

w budynku G5, pok. 036

14.09. – 05.10.2020 r.

poniedziałek-piątek:

10:00 – 12:00

 (dyżury przed przyjmowaniem dokumentów)

17 851 89 46

17 851 89 33

cm.rekrut@ur.edu.pl

06.10 – 09.10.2020 r.

poniedziałek-piątek:

9:00 – 13:00

(w trakcie przyjmowania dokumentów)

 

wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

ul. Towarnickiego 3; 35-959 Rzeszów

                                  pok. 1

14.09. – 30.09.2020 r.

poniedziałek-piątek

9:00 – 13:00

(dyżur telefoniczny oraz mailowy)

667 155 718

17 872 18 78

wwfrek@ur.edu.pl

01.10 – 08.10.2020 r.

poniedziałek-piątek

9:00 – 13:00

(dyżur telefoniczny oraz mailowy)

 

 

 

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Kolegialnego Zespołu  Rekrutacyjnego w II turze rekrutacji na semestr zimowy

 roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków:

 

bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, praca socjalna, socjologia

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Instytut Nauk Socjologicznych

Al. Rejtana 16 C, bud. A 1

III piętro, pok. 318

14.09. – 8.10.2020 r.

10:30 -13:00

17 872 10 37

rekrutacja.soc.pol@ur.edu.pl

 

ekonomia, finanse i rachunkowość

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Instytut Ekonomii i Finansów

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Ćwiklińskiej 2

35-601 Rzeszów

Budynek D1,sala nr 11

14.09 - 08.10.2020 r.

poniedziałek-piątek

10:00 – 13:00

 (dyżur telefoniczny oraz dyżur w trakcie przyjmowania dokumentów)

724 080 400

rekrutacja.ef@ur.edu.pl

 

 

prawo, administracja

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Instytut Nauk Prawnych

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów

budynek C3

pokój nr 1

7.09 - 11.09. 2020 r.

poniedziałek - piątek

9:00 – 11:00

 (dyżur mailowy)

17 872 15 24

rekrutacjainp@ur.edu.pl

14.09 - 5.10. 2020 r.

poniedziałek - piątek

9:00 – 11:00

 (dyżur telefoniczny oraz mailowy)

6.10. – 8.10.2020 r.

wtorek-czwartek

10:00 – 13:00

 (dyżur w trakcie przyjmowania dokumentów)

 

  

   pedagogika (profil ogólnoakademicki), pedagogika (profil praktyczny), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  pedagogika specjalna, nauki o rodzinie

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Instytut Pedagogiki

ul. ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

pok. nr 4

 

14.09 - 4.10. 2020 r.

10:00 – 12:00

(dyżur telefoniczny oraz mailowy)

17 872 18 55

rekrutacjawp@ur.edu.pl

06.10 - 08. 10. 2020 r.

09:00 – 14:00

(dyżur w trakcie przyjmowania dokumentów)

 

 

KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Kolegialnego Zespołu  Rekrutacyjnego w II turze rekrutacji na semestr zimowy

 roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków:

 

agroleśnictwo, architektura krajobrazu, biologia, logistyka w sektorze rolno – spożywczym, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Przyrodniczych

Ul. Zelwerowicz 4, pok. 116

35-601 Rzeszów

14.09 – 04.10. 2020 r.

10:00 – 12:00
dyżur telefoniczny i mailowy

17 872 17 94

rek.wb-r@ur.edu.pl

06.10 - 08.10.2020 r.

10:00 – 14:00
dyżur w trakcie przyjmowania dokumentów

 

biotechnologia, informatyka, informatyka i ekonometria,  inżynieria materiałowa, matematyka, mechatronika, systemy diagnostyczne w medycynie

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Przyrodniczych

ul. Pigonia  1; 35-315 Rzeszów

bud. A O skrzydło B1 L

(strona lewa), pok.15

14.09 - 04.10. 2020 r.

poniedziałek - piątek

10:00 – 12:00

(dyżur telefoniczny oraz mailowy)

17 851 85 38

 

wmprekrutacja@ur.edu.pl

 

06.10 – 08.10.2020 r.

poniedziałek - piątek

09:00 – 14:00

(dyżur w trakcie przyjmowania dokumentów)

                                                                                                                      

 

KOLEGIUM NAUK HUMANSTYCZNYCH

 

Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Kolegialnego Zespołu  Rekrutacyjnego w II turze rekrutacji na semestr zimowy

roku akademickiego 2020/2021 dla kierunków:

 

 filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska oraz filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, polonistyka stosowana, lingwistyka stosowana

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rzeszowski

Centralna Komisja Rekrutacyjna

Kolegialny Zespół Rekrutacyjny

Kolegium Nauk Humanistycznych

Al. mjr W. Kopisto 2b, bud. A3, pok. 11

35-315 Rzeszów

 

 

 

14.09. - 18.09.2020r.

 

1000–1200
dyżur mailowy i telefoniczny

17 872 11 86

rekrutacja.hum@ur.edu.pl

21.09. - 25.09.2020r.

 

1000–1200
dyżur mailowy i telefoniczny

28.09. - 02.10.2020r.

 

1000–1200
dyżur mailowy i telefoniczny

05.10.2020r.

 

 

1000–1400
dyżur mailowy i telefoniczny,

(kwalifikacja kandydatów przez pełnomocników i sekretarzy),

od godz. 15.00,

wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata

 

06.10.-08.10.2020r.

 

 

1000–1400
przyjmowanie przez cały zespół dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów

 

09.10.2020r.

 

1000–1400
opracowanie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego przez cały zespół, przygotowanie decyzji do wysłania

                                                                                                                             

 

historia, kulturoznawstwo, turystyka historyczna i kulturowa, filozofia, komunikacja międzykulturowa

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

Al. Rejtana 16 C; 35-959 Rzeszów

Instytut Historii, sala 206

 

14.09 – 4.10.2020r.

10:00-13:00

(dyżur telefoniczny i mailowy)

17 872 13 27

rekrutacjaih.ch@ur.edu.pl

5.10 – 8. 10. 2020

10:00-13:00

(przyjmowanie kandydatów)

      

archeologia, muzeologia

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Moniuszki 10; 35-015 Rzeszów (sekretariat Instytutu Archeologii)

14. 09 – 4.10.2020

10:00-13:00

(dyżur telefoniczny i mailowy)

17 872 15 82

sekretariat@archeologia.rzeszow.pl lub

archeologia.ch@ur.edu.pl

5.10 – 8. 10.2020

10:00-13:00

(przyjmowanie kandydatów)

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka rozrywkowa, instrumentalistyka

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

 

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kolegium Nauk Humanistycznych

Instytut Muzyki

ul. Dąbrowskiego 83

35-040 Rzeszów

Pokój nr 7

 

 

 

 

 

14.09.-08.10.2020 r.

14.09.-08.10.2020 r.

 

 


29.09-08.10.2020 r.

 


 - mailowo (sposób ciągły),
-telefonicznie
w godz. 9:00-15:00

 

 

 stacjonarnie
w godz. 10:00-14:00

 

17 872 28 03

rekrutacja.edukacja@ur.edu.pl

 

rekrutacja.instr@ur.edu.pl

 

rekrutacja.jazz@ur.edu.pl

 

grafika, sztuki wizualne

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kolegium Nauk Humanistycznych

Instytut Sztuk Pięknych

Al.  mjr. W. Kopisto 2a

35-959 Rzeszów

Pokój 132A

14.09 - 8.10.2020 r.

 

 

godz. 9:00-12:00

(dyżur telefoniczny i mailowy)

 

17 872 1157

rekrutacja.g@ur.edu.pl

 

rekrutacja.sw1@ur.edu.pl

 

rekrutacja.sw2@ur.edu.pl

 

 

 

Informacje na temat rekrutacji na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021

w

Dziale Rekrutacji i Karier Studenckich

tel: 17 872 11  82, 17 872 14 00

e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

 

 

 

Informacje na temat rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UR na rok akademicki 2020/2021 można uzyskać

w

Sekretariacie Szkoły Doktorskiej

tel: 17 872 12  07

e-mail: szkoladoktorska@ur.edu.pl

W terminie 3 - 14 sierpnia 2020r. kontakt z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej UR wyłącznie w formie mailowej pod adresem: szkoladoktorska@ur.edu.pl

 

Information about COOKIES files

Please be advised that in order to optimize the content available on our site and adapt it to your individual needs, we use the stored with cookies information from the end-users' device. Users can control cookies using their web browser settings. If you continue to use this site, without changing your browser settings, you are agreeing to our use of cookies. Read more about our Privacy Policy.