Dane kontaktowe do WKR

 

 

 

 

 

SIEDZIBY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 2017/2018

 

WYDZIAŁ  BIOLOGICZNO-ROLNICZY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

            ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

bud.D3 (Laboratorium), pok. 0.14

31-07-11.08.2017

14-18.08.2017

21.08-1.09.2017

4-28.09.2017

9.00 - 11.00

dyżur e mail

9.00 - 11.00

9.00 - 14.00

 

(17) 872-17-94

 

rek.wb-r@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMII

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 pokój D1-11

1.08 - 29.09.2017

9.00 - 14.00

(17) 872-16-13

rekrutacjawe@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

al. mjr. W. Kopisto 2b; 35-315 Rzeszów

pok. 11

                  02.08.-29.08.2017

                dyżur mailowy

 (17) 872-11-86

wkrfil@ur.edu.pl

http://ifp.ur.edu.pl/wkr/

30.08 - 15.09.2017
18.09 - 29.09.2017

10.00 - 12.00

10.00 - 14.00

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A 0, pok. 339 skrzydło B1 ”P”

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

21.08 - 1.09.2017

10.00 - 12.00

 

(17) 851-85-88

(17) 851-87-17

wmprekrutacja@ur.edu.pl

Budynek A0, pok. 31 skrzydło B1 ”P”

 ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

4.09 – 12.09.2017

10.00 - 12.00

 

(17) 851-85-17

(17) 851-85-88

Budynek A0, pok. 100

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

13 - 15.09.2017

10.00 - 12.00

 

(17) 851-85-38

 

18 - 22.09.2017

9.00 - 14.00

 

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Przyrodniczo- Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego

ul. Warzywna 1A; 35-959 Rzeszów

pok. 017 i 020

5.08-14.09.2017

15.09.2017

18.09-22.09.2017

 

dyżur mailowy

9.00-15.00

9.00-14.00

 

 

(17) 851-68-52

(17) 851-68-28

 

 

 

rekrut-wmed@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ  MUZYKI

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Dąbrowskiego 83

35-040 Rzeszów

15.05 - 29.09.2017

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

9.00 - 15.00

(17) 872-28-01

muzyka@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

pok. 110

 (w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

01 - 28.09.2017

9:00 - 14.00

 

(17)  872 18 55

rekrutacjawp@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

           4-26.09.2017

9.00 - 11.00

9.00 – 12.00 (w dniach przyjmowania dokumentów)

   (17) 872-15-24

rekrutacjawpia@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Dla kierunków:

FILOZOFIA

HISTORIA

KULTUROZNAWSTWO

KULTUROZNAWSTWO TURYSTYKA HISTORYCZNA
I KULTUROWA

POLITOLOGIA

SOCJOLOGIA

PRACA SOCJALNA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

al. Rejtana 16c, bud. A, II piętro, pok. 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05- 29.07.2017

31.07-28.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           10.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) 872-13-46

 

 

 

 

 

 

 

rekrutacja_sh@ur.edu.pl

Dla kierunków:

ARCHEOLOGIA, MUZEOLOGIA

ul. Moniuszki 10, parter, pok. 6

       (17) 872-15-82

 

WYDZIAŁ SZTUKI

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów

pok.36 (wejście przez dziekanat)

 

15.05- 29.09.2017

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

poniedziałek: 10.00-14.00, 15.30-16.30

wtorek: 14.30-16.30

środa: 10.00-14.00

czwartek: 10.00-14.00, 15.30-16.30

piątek: 11.00-15.00

 

(17) 872-11-74

 

(17) 872-12-76

 


rekrutacja.ws@ ur.edu.pl

 

 ispk@ur.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów pok. 03 (piwnice)

 

04.09 - 25.09.2017

9.00-13.00

(17) 872-18-72

(17) 872-18-73

wwfrek@ur.edu.pl

 

POZAWYDZIAŁOWY INSYTUT BIOTECHNOLOGII

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Pigonia1; Budynek A0 B-3,

35-959 Rzeszów

pok. 200

1.09-22.09.2017

 

9.00-14.00

 

17 851-87-64

 577-017-490

 

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com