Dane kontaktowe do WKR

 

SIEDZIBY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

 


WYDZIAŁ  BIOLOGICZNO-ROLNICZY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 

ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

bud.D3 (Laboratorium), pok.14

maj, czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

10.00 - 12.00

9.00 - 14.00

10.00 - 12.00

9.00 - 14.00

(17) 872-17-94

rek.wb-r@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMII

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 pokój D1-11

1.06 - 29.09.2017

9.00 - 14.00

(17) 872-16-13

rekrutacjawe@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

al. mjr. W. Kopisto 2b; 35-315 Rzeszów

pok. 11

I termin:

05.06.-07.07.2017
10.07 - 1.08.2017

 

10.00 - 12.00

10.00 - 14.00

 (17) 872-11-86

wkrfil@ur.edu.pl

ifp.ur.edu.pl/wkr

02.08.-29.08.2017

dyżur mailowy

II termin:
30.08 - 15.09.2017
18.09 - 29.09.2017

10.00 - 12.00

10.00 - 14.00

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A 0, pok. 339 skrzydło B1 ”P”

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

11.05 - 16.06.2017

21.08 - 1.09.2017

10.00 - 12.00

(17) 851-85-88

(17) 851-87-17

wmprekrutacja@ur.edu.pl

Budynek A0, pok. 31 skrzydło B1 ”P”

 ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

19.06 - 7.07.2017

4.09 – 12.09.2017

10.00 - 12.00

(17) 851-85-17

(17) 851-85-88

Budynek A0, pok. 100

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

10 - 14.07.2017

13 - 15.09.2017

10.00 - 12.00

(17) 851-85-38

17 - 26.07.2017

18 - 22.09.2017

9.00 - 14.00

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Przyrodniczo-Medyczne Centrum

Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego

ul. Warzywna 1A

35-959 Rzeszów

pok. 017 i 020

5-30.06.2017

3-11.07.2017

12.07-5.08.2017

5.08-1.09.2017

wtorek, środa 10.00 - 14.00

wtorek, środa, czwartek 10.00 - 14.00

dni robocze 9.00-15.00

dyżur mailowy

 

(17) 851-68-52

(17) 851-68-28

 

rekrut-wmed@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ  MUZYKI

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Dąbrowskiego 83

35-040 Rzeszów

15.05 - 29.09.2017

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

9.00 - 15.00

(17) 872-28-01

muzyka@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 ul. Ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

pok. 110

01.06 - 31.07.2017

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

01 - 28.09.2017

9:00 - 14.00

od 1 do 9 czerwca (17) 872 18 16 oraz (17) 872 18 21

od 12 czerwca (17)  872 18 55

rekrutacjawp@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Grunwaldzka 13

35-068 Rzeszów

15.05 - 12.07.2017

13.07 - 27.07.2017

7,14,21,28.08.2017

9.00 - 11.00

9.00 - 13.00

9.00 - 11.00

(17) 872-15-24

rekrutacjawpia@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ  SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Dla kierunków:

FILOZOFIA studia I i II stopnia, stacjonarne

HISTORIA studia I i II stopnia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO studia I stopnia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO studia II stopnia stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA studia

I stopnia stacjonarne

POLITOLOGIA studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

al. Rejtana 16c, bud. A, II piętro, pok. 206

29.05- 29.07.2017

31.07-28.09.2017

10.00-13.00

 

(17) 872-13-46

rekrutacja_sh@ur.edu.pl

Dla kierunków:

ARCHEOLOGIA (studia I i II stopnia)

MUZEOLOGIA (studia I i II stopnia)

Instytut Archeologii

ul. Moniuszki 10, parter, pok. 6

(17) 872-15-82

 

WYDZIAŁ SZTUKI

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów

pok.36 (wejście przez dziekanat)

15.05- 29.09.2017

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

poniedziałek: 10.00-14.00, 15.30-16.30

wtorek: 14.30-16.30

środa: 10.00-14.00

czwartek: 10.00-14.00, 15.30-16.30

piątek: 11.00-15.00

 

(17) 872-11-74

 

(17) 872-12-76

 


rekrutacja.ws@ ur.edu.pl

 

 ispk@ur.edu.pl

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów pok. 03 (piwnice)

I tura: 12.06 - 24.07.2017

przyjmowanie odwołań 1.08-31.08.2017 - sekretariat (pok. 15)

II tura: 04.09 - 29.09.2017

9.00-13.00

(17) 872-18-72

(17) 872-18-73

wwfrek@ur.edu.pl

 

POZAWYDZIAŁOWY INSYTUT BIOTECHNOLOGII

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A0, ul. Pigonia1;

35-959 Rzeszów

II piętro, pok. 200

I tura: 1.06 - 28.07.2017

przyjmowanie odwołań 1.08-12.08.2017

 

9.00-14.00

 

17-851-87-64
577-017-490

 

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com