Dane kontaktowe do WKR

Dane WKR - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

 

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

 ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

bud.D3 (Laboratorium), pok.14

18.12.2017 r.- 12.01.2018 r.

15.01- 02.02.2018 r.

05.02-16.02.2018 r.

dyżur e mail

10.00-12.00

9.00-14.00

 

 (17) 872-17-94

rek.wb-r@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A 0, pokój 31 (skrzydło B1 „P”)

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

08.01 - 02.02.2018r.

1000 - 1200

(17) 851-85-17

wmprekrutacja@ur.edu.pl

Budynek A0, pokój 100 (I piętro)

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

05 - 08.02.2018r.

1000 - 1200

(17) 851-85-38

09.02 oraz

12-15.02.2018r.

900 - 1400

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A 0, pokój 200 (skrzydło B3)

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

29.01 – 16.02.2018 r.

(od poniedziałku do piątku)

9.00-14.00

 

(17) 851-87-64

577 017 490

 

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com