Dane kontaktowe do WZR

 

KONTAKT DO  WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW REKRUTACYJNYCH UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 2019/2020

 

 

WYDZIAŁ  BIOLOGICZNO-ROLNICZY

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

bud.D3 (Laboratorium), pok.14

sierpień

1.09-15.09.2019

16.09-27.09.2019

dyżur mailowy

9.00 - 11.00

9.00 - 14.00

(17) 872-17-94

rek.wb-r@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMII

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

 pokój D1-11

sierpień

wrzesień

dyżur mailowy lub telefoniczny

9.00 - 14.00

(17) 872-16-13
lub

724 080 400

rekrutacjawe@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

al. mjr. W. Kopisto 2b; 35-315 Rzeszów

pok. 11

30.07-30.08.2019

dyżur mailowy

 (17) 872-11-86

wkrfil@ur.edu.pl

9.09 - 13.09.2019
16.09 - 27.09.2019

poniedziałek-piątek:

10.00 - 12.00

10.00 - 14.00

 

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Budynek A0, pok. 31 skrzydło B1 ”P”

 ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

19.08 - 20.09.2019

10.00 - 12.00

(17) 851-85-17

wmprekrutacja@ur.edu.pl

Budynek A0, pok. 100

ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

23 - 27.09.2019

9.00 - 14.00

(17) 851-85-38

 

 

WYDZIAŁ MEDYCZNY

dokładny adres siedziby WKR

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Przyrodniczo- Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego

ul. Warzywna 1A; 35-959 Rzeszów

pok. 016,018,020

6.08-2.09.2019

dyżur mailowy

 (17) 851-68-52 dla kierunków: elektroradiologia, dietetyka,

fizjoterapia, położnictwo,

pielęgniarstwo, ratownictwo

medyczne, zdrowie publiczne

 

(17) 851-68-28 dla kierunku lekarskiego prowadzonego
w języku polskim

rekrut-wmed@ur.edu.pl

3-17.09.2019

10.00 - 12.00

18.09 - 27.09.2019

10.00 - 14.00

 

WYDZIAŁ  MUZYKI

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Dąbrowskiego 83

35-040 Rzeszów

13.05 - 27.09.2019

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

9.00 - 15.00

(17) 872-28-01

muzyka@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 24

pok. 110

 w miesiącu sierpniu dyżur mailowy

2 - 30.09.2019

 

9:00 - 14.00

 

(17)  872-18-55

rekrutacjawp@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

35-068 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 13

19.08 - 20.09.2019

23.09 - 27.09.2019

9.00 - 11.00

9.00 - 12.00

(17) 872-15-24

rekrutacjawpia@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ  SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

Dla kierunków:

bezpieczeństwo wewnętrzne

filozofia

historia

komunikacja międzykulturowa

kulturoznawstwo

politologia

praca socjalna

socjologia

turystyka historyczna i kulturowa

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów (bud. A, II piętro, pok. 206)

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

 

wrzesień

10.00 - 13.00

(17) 872-13-27

rekrutacja_sh@ur.edu.pl

Dla kierunków:

archeologia

muzeologia

Instytut Archeologii; ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (parter, pok. 6)

(17) 872-15-82

biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

 

WYDZIAŁ SZTUKI

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-315 Rzeszów

pok. 132a (I piętro)

13.05 - 27.09.2019

(w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

poniedziałek: 12.00 – 15.00

wtorek: 14.00 – 16.00

środa: 10.00 – 14.00

czwartek: 13.00 – 15.00

piątek: 10.00 – 13.00

(17) 872-11-74

rekrutacja.ws@ ur.edu.pl

ispk@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

ul. Towarnickiego 3

35-959 Rzeszów pok. 13

przyjmowanie odwołań 1.08 - 30.08.2019 - pok. 15

9.09 - 30.09.2019

9.00 - 13.00

 (17) 872-18-72

wwfrek@ur.edu.pl

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

adres siedziby

terminy dyżurów

godziny dyżurów

numer telefonu

adres e mail

budynek A0, ul. prof. S. Pigonia 1;

35-310 Rzeszów

skrzydło B3, pok. 200

 (w miesiącu sierpniu dyżur mailowy)

wrzesień

9.00 - 14.00

(17) 851 87 64

rekrutacja.biotechnologiaurz@gmail.com