Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019  – I TURA

 

Lp.

Wydział

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

Terminy egzaminów wstępnych

Wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.

Wydział Biologiczno-Rolniczy

14 maja

16 lipca

-

I termin: 18 lipca

II termin: 26 lipca

I termin: 18 - 20 lipca

II termin: 26-27 lipca

I termin: 21 lipca

II termin: 30 lipca

2.

 

Wydział Ekonomii

 

 

1 czerwca

 

studia I stopnia

12 lipca

-

studia I stopnia
18 lipca godz. 13.00

studia I stopnia
19-24 lipca

 

31 lipca

studia II stopnia

18 lipca

-

studia II stopnia
 24 lipca godz. 13.00

studia II stopnia
25-27 lipca

3.

Wydział Filologiczny

11 czerwca

10 lipca

12 lipca 2018 (czwartek) godz. 11:00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

filologia angielska I stopnia - egzamin dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (część pisemna i ustna w tym samym dniu) oraz kandydatów, którzy w ramach „nowej matury” nie zdawali egzaminu z języka angielskiego; - sala 114, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologa germańska I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, sprawdzająca opanowanie języka niemieckiego; - sala 207, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologa germańska II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla absolwentów innych kierunków niż filologia germańska, dotycząca tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzająca kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów; - sala 207, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia rosyjska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; - sala 315, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia rosyjska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia rosyjska; - sala 315, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia polska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

filologia polska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia polska; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

polonistyka stosowana I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

 

 

I termin: 16 lipca

godz. 19.00

 

 

I termin: 17-19 lipca

 

27 lipca

 

II termin: 20 lipca

po godz. 15.00

 

 

II termin: 23-24 lipca

 

 

III termin: 24 lipca

po godz. 15.00

 

 

III termin: 25-26 lipca

IV termin: 26 lipca

po godz. 15.00

  IV termin: 27 lipca

4.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

14 maja

studia I stopnia

12 lipca

 

-

16 lipca, godz. 24.00

17, 18, 19 lipca

26 lipca

20 lipca

23, 24, 25 lipca

studia II stopnia

16 lipca

17 lipca, godz.10.00

18 lipca

19, 20 lipca

23 lipca

24, 25 lipca

5.

 

 

Wydział Medyczny

 

 

 

6 czerwca

 

9 lipca

 

11 lipca, godz. 9.00

ul. Rejtana16 c bud. A1

pisemny egzamin testowy dla kandydatów ze „starą maturą” lub posiadających maturę zagraniczną (wszystkie kierunki)

 

13 lipca

godz. 14.00

od 16.07
- aktualizacja list co trzy dni z 3-dniowym okresem składania dokumentów

po wypełnieniu limitów

6.

Wydział Muzyki

14 maja

11 lipca

16 lipca 2018

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia

17 lipca 2018

instrumentalistyka I stopnia

18 lipca 2018

jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia

 

20 lipca

 

 

23,24 lipca

 

26 lipca

7.

 

Wydział Pedagogiczny

 

1 czerwca

10 lipca

-

I termin:

13 lipca

II termin:

20 lipca

III termin:

25 lipca

I termin:

16-20 lipca

II termin:

23-25 lipca

III termin:

26-27 lipca

 

31 lipca

8.

Wydział Prawa i Administracji

14 maja

11 lipca

12.07.2018, godz. 9:00 pok. 220

rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek
administracja II stopnia, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów
z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych

I termin:

16 lipca

II termin:

19 lipca

I termin:

17-19 lipca

II termin:

20, 23, 24 lipca

26 lipca

 

9.

Wydział Socjologiczno-Historyczny

 

bezpieczeństwo wewnętrzne-studia
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 

4 czerwca
 

 

12 lipca

 


-
 

I termin:

16 lipca

II termin:

19 lipca

 

20-24 lipca

 

25 lipca

archeologia-studia I i II stopnia stacjonarne

filozofia-studia I i II stopnia stacjonarne

historia-studia I i II stopnia stacjonarne

komunikacja międzykulturowa- studia
I stopnia stacjonarne

kulturoznawstwo-studia I i II stopnia stacjonarne

muzeologia-studia I i II stopnia stacjonarne

politologia-studia I i II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne

praca socjalna- studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

socjologia-studia I i II stopnia stacjonarne
i niestacjonarne

turystyka historyczna i kulturowa - studia
I i II stopnia stacjonarne                                           

4 czerwca


 

 

25 lipca

-

 

Przyjmowanie kandydatów za kolejnością składania dokumentów od
4 czerwca

4 czerwca - 25 lipca

25 lipca

10.

 

Wydział Sztuki

 

14 maja

26 czerwca

2.07.2018, od godz.9.00

sztuki wizualne I stopnia (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

3.07.2018, od godz. 9.00

sztuki wizualne I stopnia i grafika 5-letnie studia jednolite magisterskie (zadania kompozycyjno-projektowe)

sztuki wizualne II stopnia ( rozmowa kwalifikacyjna i przegląd teczek)

3.07.2018, od godz. 9.00

grafika (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

6 lipca

                                                 9-13 lipca

16 lipca

11.

Wydział Wychowania Fizycznego

14 maja

 15 lipca

-

16 lipca

 17–18 lipca

20 lipca

12.

Wydział Biotechnologii

14 maja

12 lipca

-

I termin:

13 lipca

II termin:

23 lipca

I termin:

16-20 lipca

II termin:

24-30 lipca

31 lipca

(składanie odwołań
1-10.08)