Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI – II TERMIN

Lp.

Wydział

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Terminy egzaminów wstępnych

Wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.

 

Wydział Biologiczno – Rolniczy

 

31 lipca

18 września

Przynoszenie prac na kierunek Architektura krajobrazu do dnia 19.09.2017 do godz. 12.00

20 września

 

 

I tura 20-22 września

II tura 25-27 września

 

29 września

2.

Wydział Ekonomii 

1 sierpnia

18 września

-

21 września godz.11.00

22-27.09.2017

     29 września

3.

Wydział Filologiczny

30 sierpnia

17 września

21 września 2017

godz.11.00

Numer sali, w której odbędzie się egzamin zostanie podany kandydatom wiadomością wysłaną na prywatne konto rekrutacyjne.

Dziennikarstwo – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (sala 126 lub 127, budynek A1)
 
Filologia polska I stopień - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (sala 126 lub 127, budynek A1)
 
Filologia polska  II stopień studia stacjonarne – rozmowa kwalifikacyjna (sala 126 lub 127, budynek A1)
 
Filologia angielska I stopień studia niestacjonarne - egzaminy dla kandydatów ze „starą” maturą i z maturą zagraniczną (sala 104, budynek A3)
 
Filologa germańska I stopień – rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą” maturą (sala 207, budynek A3)
 
Filologa germańska II stopień – rozmowa kwalifikacyjna -  
absolwenci innych kierunków niż filologia germańska (sala 207, budynek A3) 
 
Filologia rosyjska II stopień - rozmowa kwalifikacyjna  - absolwenci innych kierunków niż filologia rosyjska (sala 317, budynek A3)

 

 

 

 

 

I termin:

22 września

 

 

 

 

   II termin:

26 września

 

 

 

 

 

 

 

            25-26 września

 

 

 

 

           27-28 września

 

 

 

 

      29 września

4.

  

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

21 sierpnia

15 września

18 września godz. 10.00
Numer sali, w której odbędzie się egzamin zostanie podany kandydatom wiadomością wysłaną na prywatne konto rekrutacyjne.

 

19 września

 

20, 21, 22 września

 

 

28 września

5.

Wydział Medyczny

7 sierpnia

14 września

Kandydatów na wszystkie kierunki studiów I stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości - tzw. „starą maturę” lub posiadają dokument uprawniający do podejmowania studiów
I stopnia uzyskany za granicą obowiązuje testowy egzamin wstępny o poziomie wiedzy porównywalnym
z "nową maturą".

15 września, godz. 9.00
ul. Warzywna 1a

Numer sali, w której odbędzie się egzamin zostanie podany kandydatom wiadomością wysłaną na prywatne konto rekrutacyjne.

15 września

18-20 września

22 września

6.

 

 

Wydział Muzyki

 

 

1 sierpnia

 

 

14 września

 18 września, godz. 9.00

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 I i II stopnia

Numer sali, w której odbędzie się egzamin zostanie podany kandydatom wiadomością wysłaną na prywatne konto rekrutacyjne.

 

 

19 września

 

 

 

19-20 września

21 września

7.

Wydział Pedagogiczny

 

 

1 sierpnia

 

17 września

 

-

       I tura:

20 września

II tura:

25 września

I tura:

21-22 i 25 września

II tura:

26-27 września

 

28 września

8.

Wydział Prawa i Administracji

 

4 września

 

15 września

 

Dla kandydatów na studia II stopnia, kierunek Administracja II stopnia, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów
z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku
z rozmowy kwalifikacyjnej.

18.09.2017

ul. Grunwaldzka 13, godz. 9:00 pok. 220

20 września

22 września

21-22 września

        25-26 września

26 września

9.

Wydział Socjologiczno – Historyczny

Kierunki bez wstępu wolnego:

MUZEOLOGIA studia stacjonarne
II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

29 lipca

16 września

 

Muzeologia II stopnia
21.09.2017 godz. 11.00

ul. Moniuszki 10,sala 12


21 września

22 września
(z listy rezerwowej)

 

21-22 września

23-26w rześnia

(z listy rezerwowej)

 

27 września

Kierunki ze wstępem wolnym:

ARCHEOLOGIA

MUZEOLOGIA studia I stopnia stacjonarne

FILOZOFIA

HISTORIA

KULTUROZNAWSTWO

KULTUROZNAWSTWO

TURYSTYKA HISTORYCZNA
I KULTUROWA

POLITOLOGIA

SOCJOLOGIA
PRACA SOCJALNA29 lipca

 

23 września

-

 

27 września

Przyjmowanie dokumentów w trybie ciągłym od 29 lipca do 23 września

27 września

10.

Wydział Sztuki

16 sierpnia

8 września

13-15.09.2017 

Sztuki wizualne I st. (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

Sztuki wizualne I st. i Grafika 5 letnie studia jednolite magisterskie (zadania kompozycyjno-projektowe)

Sztuki wizualne II st. ( rozmowa kwalifikacyjna i przegląd teczek)

Grafika (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

O godzinie oraz numerze sali, w której odbędzie się egzamin zostanie podany kandydatom wiadomością wysłaną na prywatne konto rekrutacyjne.

19 września

20-22 września

25 września

11.

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

4 września

18 września

-

20 września

21–22 września

26 września

12.

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

1 września

14 września

-

 

15 września

18-22 września

25.09

(odwołania 26-28.09)