Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Lp.

Wydział

Rozpoczęcie rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Terminy egzaminów wstępnych

Wyniki kwalifikacji-system rekrutacyjny

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.

 

Wydział Biologiczno - Rolniczy

 

18 grudnia

13 lutego

-

15 lutego

15-16 lutego

16 lutego

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:

Architektura krajobrazu II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Ochrona środowiska II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 Rolnictwo II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

2.

 

Wydział Matematyczno
- Przyrodniczy

 

18 grudnia

9 lutego

13 lutego

godz.10.00

13 lutego

(godz. 24.00)

14, 15 lutego

16 lutego

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:

Fizyka, studia stacjonarne II stopnia (po inż.),

Informatyka, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (po inż.),

Inżynieria materiałowa, studia stacjonarne II stopnia (po inż.),

Mechatronika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (po inż.)

3.

 

Wydział Biotechnologii

 

18 grudnia

8 lutego

 

13 - 14 lutego

(9.00-17.00)

 

8 lutego

(godz. 15.00)

14 - 15 lutego

16 lutego

(godz. 18.00)

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja: 

Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia