Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM II TURY REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA WYŻSZE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – Wydział Ekonomii, Wydział Filologiczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Pedagogiczny,
Wydział Prawa i Administracji, Wydział Socjologiczno - Historyczny, Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Biotechnologii

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym 19 / 08 / 2019 o godzinie 8. 00

 

studia w języku polskim

studia w języku angielskim

od

do

od

do

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym

19 / 8 / 2019

16 / 9 / 2019

19 / 8 / 2019

16 / 9 / 2019

Terminy rozmów kwalifikacyjnych, studia II stopnia na kierunkach:

filologia germańska, filologia rosyjska, fizyka (po studiach lic.), matematyka, administracja

       17 – 20 / 9 / 2019

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na indywidualnym, rekrutacyjnym koncie kandydata

20 – 23 / 9 / 2019

Ogólne terminy przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych

do przyjęcia

               23 / 9 / 2019 – 27 / 9 / 2019*

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego**

    28 / 9 / 2019

                    nie dotyczy

* Informacje dotyczące wyników kwalifikacji,  miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej  oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Wydziałowe Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów.

**dotyczy cudzoziemców

 

HARMONOGRAM II TURY REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA WYŻSZE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 – Wydział Biologiczno-Rolniczy, Wydział Medyczny, Wydział Muzyki, Wydział Sztuki

 

Wydział

rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym

ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

terminy egzaminów wstępnych/
rozmów kwalifikacyjnych

wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata

przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

Wydział Biologiczno
-Rolniczy

1 sierpnia

16 września

Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu zobowiązani są do dostarczenia teczek z pracami do 16.09.2019 r.

   

         18 września

 

      18 – 20 września

21 września

od 20 września

(kierunki,  na których pozostały jeszcze wolne miejsca)

24-27 września

Przyjmowanie dokumentów, wyniki kwalifikacji: w trzecim naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w Wydziałowym Zespole Rekrutacyjnym.
Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej, składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje informację o przyjęciu

 

 

Wydział Medyczny

 

19 sierpnia

16 września

-

17 września
godz. 14.00

      18 – 20 września

30 września

Wydział Muzyki

19 sierpnia

13 września

                                                        16 września

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne I i II stopnia

instrumentalistyka, studia stacjonarne I stopnia

jazz i muzyka rozrywkowa, studia stacjonarne I stopnia

jazz i muzyka rozrywkowa, studia niestacjonarne II stopnia

18 września

19 września

20 września

 

Wydział Sztuki
 

19 sierpnia

16 września

grafika  17-18 września

sztuki wizualne I stopnia 18-19 września

sztuki wizualne II stopnia 19 września

23 września

24-26 września

30 września

* Informacje dotyczące wyników kwalifikacji,  miejsca i godziny przeprowadzenia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej  oraz daty i miejsca składania kompletu dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów, będą udostępnione przez Wydziałowe Zespoły Rekrutacyjne na prywatnych kontach rekrutacyjnych kandydatów.