Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI – I TERMIN
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 

Lp.

Wydział

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji
w systemie rekrutacyjnym oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnej

Terminy egzaminów wstępnych

Wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

1.

 

Wydział Biologiczno – Rolniczy

 

15 maja

17 lipca

-

I termin: 19 lipca

II termin: 27 lipca

I termin: 19 - 21 lipca

II termin: 27-28 lipca

I tura 21 lipca

II tura 31 lipca

2.

Wydział Ekonomii

1 czerwca

studia I stopnia

12 lipca

-

s. I stopnia
17 lipca godz. 13.00

s. I stopnia
18-24 lipca

 

31 lipca

studia II stopnia

20 lipca

-

s. II stopnia
 24 lipca godz. 13.00

s. II stopnia
24-28 lipca

3.

Wydział Filologiczny

5 czerwca

11 lipca

13 lipca 2017

godz.10.00

Dziennikarstwo - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (sala 126 lub 127, budynek A1)

Filologia polska I stopień - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów z dyplomem zagranicznym (sala 126 lub 127, budynek A1)

Filologia polska  II stopień studia stacjonarne - rozmowa kwalifikacyjna (sala 126 lub 127, budynek A1)

Filologia angielska I stopień - egzaminy dla kandydatów ze „starą” maturą (sala 114, budynek A3)

Filologa germańska I stopień - rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą” maturą (sala 207, budynek A3)

Filologa germańska II stopień - rozmowa kwalifikacyjna - absolwenci innych kierunków niż filologia germańska (sala 207, budynek A3)

Filologia rosyjska II stopień - rozmowa kwalifikacyjna  - absolwenci innych kierunków niż filologia rosyjska (sala 317, budynek A3)

 

 

I termin:

17 lipca

godz. 19.00

 

 

I tura 18-20 lipca

 

1 sierpnia

 

II termin:

21 lipca

godz. 15.00

 

 

II tura 24-25 lipca

 

 

III termin:

25 lipca

godz. 15.00

 

 

III tura 26-27 lipca

IV termin:

27 lipca

godz. 15.00

IV tura 28 oraz 31 lipca

4.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

15 maja

studia I stopnia

13 lipca

 

-

17 lipca godz. 24.00

18, 19, 20 lipca

27 lipca

21 lipca

24, 25, 26 lipca

studia II stopnia

17 lipca

18 lipca godz.10.00

19 lipca

21, 24 lipca

 

25 lipca

25, 26 lipca

5.

 

Wydział Medyczny

 

5 czerwca

11 lipca

13 lipca, godz. 9.00
ul. Rejtana16c bud. A1

14 lipca

godz. 15.00

15-18 lipca

18-21 lipca

24-27 lipca

27-29 lipca

29 lipca-5 sierpnia

po wypełnieniu limitów

6.

Wydział Muzyki

15 maja

7 lipca

12 lipca 2017

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I i II stopnia

13 lipca 2017

Instrumentalistyka I stopnia

14 lipca 2017

Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia

 

18 lipca

 

 

18, 19, 20 lipca

 

24 lipca

7.

 

Wydział Pedagogiczny

 

1 czerwca

10 lipca

-

I termin:

14 lipca

II termin:

21lipca

III termin:

26 lipca

 

I termin:

17-21 lipca

II termin:

24-26 lipca

III termin:

27-28 lipca

 

31 lipca

8.

Wydział Prawa i Administracji

15 maja

12 lipca

 

Administracja II stopnia

13.07.2017r.

godz. 9:00 pok. 220

I termin:

17 lipca

II termin:

20lipca

I termin:

18-20 lipca

II termin:

21, 24, 25 lipca

27 lipca

 

9.

Wydział Socjologiczno – Historyczny

Kierunki bez wstępu wolnego:

MUZEOLOGIA studia  stacjonarne II stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia stacjonarne i niestacjonarne  I stopnia

29 maja
 

18 lipca

 

20 lipca 2017

Muzeologia II stopnia

 

 

21 lipca

 

 

21-25 lipca

 

27 lipca

Kierunki ze wstępem wolnym:

ARCHEOLOGIA studia I i II stopnia stacjonarne

MUZEOLOGIA studia I stopnia stacjonarne

FILOZOFIA I i II stopnia studia stacjonarne

HISTORIA studia I i II stopnia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO studia I stopnia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO studia II stopnia stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA
I KULTUROWA studia I stopnia stacjonarne

POLITOLOGIA studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
PRACA SOCJALNA studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne29 maja
 

 

25 lipca

-

 

Przyjmowanie kandydatów za kolejnością składania dokumentów

29maja - 25 lipca

27 lipca

10.

Wydział Sztuki

15 maja

22 czerwca

28-30.06.2017

Sztuki wizualne I st. (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

Sztuki wizualne I st. i Grafika 5 letnie studia jednolite magisterskie (zadania kompozycyjno-projektowe)

Sztuki wizualne II st. ( rozmowa kwalifikacyjna i przegląd teczek)

Grafika (rysunek i malarstwo lub rzeźba)

6 lipca

7-12 lipca

14 lipca

11.

Wydział Wychowania Fizycznego

15 maja


 13 lipca

-

 


14 lipca

 

 


 17–19 lipca

 

21 lipca

12.

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii

15 maja

13 lipca

-

14 lipca

17-28 lipca

31 lipca

(składanie odwołań
od 01 do 12.08)