Harmonogram rekrutacji lato 2016-2017 - archiwalny

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Rejestracja na studia

Lp. Wydział Rozpoczęcie rejestracji w systemie Ostatni dzień rejestracji w systemie oraz wnoszenia opłat rek. Terminy egzaminów wstępnych Wyniki kwalifikacji - system rekrutacyjny Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia Ostateczny
wykaz osób
przyjętych
na studia
1. Wydział Biologiczno – Rolniczy

2 TURA -

15 lutego

27 lutego - 27 lutego  15-27 lutego 27 lutego
Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:
- Architektura krajobrazu II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
- Rolnictwo II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
- Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 19 grudnia 14 lutego 15 lutego godz. 10:00 15 lutego (godz. 24:00) 15,16 lutego 16 lutego
Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:
- Fizyka, studia stacjonarne II stopnia (po inż.), 
- Informatyka, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (po inż.), 
- Inżynieria materiałowa, studia stacjonarne II stopnia (po inż.),
- Mechatronika, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (po inż.),
- Inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia (po inż.)
3. Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych 19 grudnia 9 lutego 15-16 lutego godz. 9:00-17:00 10 lutego (godz. 15:00) 13-16 lutego

17 lutego (godz.18:00)

Kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja:  
- Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia