II tura rekrutacji
Kierunki, poziomy oraz formy studiów, na które będzie prowadzona II tura rekrutacji na semestr zimowy na rok akademicki 2019/2020:
 
WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-ROLNICZY:
Agroleśnictwo studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Architektura krajobrazu studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami studia inżynierskie, stacjonarne
i niestacjonarne I stopnia
Rolnictwo studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Technologia żywności i żywienie człowieka studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne
I stopnia
 
WYDZIAŁ EKONOMII:
Ekonomia studia niestacjonarne I stopnia
Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne II stopnia
 
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne II stopnia
Filologia angielska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Filologia germańska studia stacjonarne I stopnia
Filologia germańska studia stacjonarne II stopnia
Filologia polska studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska studia stacjonarne II stopnia
Filologia rosyjska studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska studia stacjonarne II stopnia
Polonistyka stosowana – studia stacjonarne I stopnia
 
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY:
Informatyka - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Inżynieria materiałowa - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Matematyka - studia stacjonarne I stopnia
Matematyka - studia stacjonarne II stopnia
Mechatronika - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
Systemy diagnostyczne w medycynie - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia
 
WYDZIAŁ MEDYCZNY:
Dietetyka studia niestacjonarne I stopnia
Dietetyka studia niestacjonarne II stopnia
Fizjoterapia studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia
Położnictwo studia niestacjonarne II stopnia
Położnictwo pomostowe studia niestacjonarne I stopnia
Ratownictwo medyczne studia niestacjonarne I stopnia
Zdrowie Publiczne studia stacjonarne I stopnia
 
WYDZIAŁ MUZYKI:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne I stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne II stopnia
Instrumentalistyka studia stacjonarne I stopnia
Jazz i muzyka rozrywkowa studia stacjonarne I stopnia (nabór ograniczony do specjalności:
wykonawstwo instrumentalne)
Jazz i muzyka rozrywkowa studia niestacjonarne II stopnia
 
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY:
studia stacjonarne:
Nauki o rodzinie I stopnia, profil praktyczny
Pedagogika II stopnia, profil praktyczny i ogólnoakademicki
studia niestacjonarne:
Pedagogika I stopnia, profil ogólnoakademicki
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie 5l, profil praktyczny
Pedagogika II stopnia, profil praktyczny i ogólnoakademicki
 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINITRACJI
Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Administracja studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie
 
WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY
Archeologia studia I i II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne
Muzeologia studia I i II stopnia stacjonarne
Filozofia I i II stopnia studia stacjonarne
Historia studia I i II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo studia I i II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa studia I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa studia I i II stopnia stacjonarne
Politologia studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Socjologia studia I II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Praca socjalna studia I II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 
WYDZIAŁ SZTUKI:
Grafika - studia stacjonarne jednolite magisterskie
Sztuki wizualne - studia stacjonarne I stopnia
Sztuki wizualne - studia stacjonarne II stopnia
 
WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Biotechnologia studia inżynierskie stacjonarne I stopnia
Biologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Biologia studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia