Dział Rekrutacji i Karier Studenckich

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8
35-310 Rzeszów
(budynek Biblioteki UR)
pokój nr 45
tel: 17 872 11  82, 17 872 14 00

rekrutacja@ur.edu.pl
https://irk.ur.edu.pl/WR/

godz. otwarcia
od poniedziałku do piątku
8-15
 

Sekcja Rekrutacji Działu Rekrutacji i Karier Studenckich jest jednostką administracyjną powołaną do organizacji i obsługi procesu związanego z naborem na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Naszym podstawowym zadaniem jest przygotowanie zasad oraz zarządzanie procesem rekrutacji – zapewnienie sprawnego corocznego jej przebiegu.

Zajmujemy się kompleksową organizacją i obsługą procesu rekrutacji: zaczynając od bieżącego przygotowywania wszystkich związanych z rekrutacją na studia uczelnianych aktów prawnych i procedur wewnętrznych, przez wiosenne szkolenia członków Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, zaangażowanych w rekrutację na studia w swoich jednostkach, całoroczne utrzymywanie i rozwijanie, we współpracy z Administratorem, systemu IRK – pod względem technicznym oraz aktualizowanie zamieszczanych w nim informacji, aż po codzienną obsługę zapytań w sprawach związanych z rekrutacją na studia.

Przez cały rok odpowiadamy na pytania kandydatów na temat zasad rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim, zadawane drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną oraz osobiście w naszym biurze w Budynku Biblioteki UR.

Opiekujemy się również kandydatami-cudzoziemcami, udzielając im informacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim oraz pomagając w kontaktach z innymi jednostkami Uczelni.

Staramy się, aby procedury rekrutacyjne oraz sam przebieg procesu rekrutacji były jasne i zrozumiałe, a także przyjazne Wam - kandydatom.